Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż mi, a zapamiętam,

  pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”   

Konfucjusz